wie zijn wij 2022-04-04T08:58:00+00:00

Welkom bij Mytylschool Gabriël

Mytylschool Gabriël biedt speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en specialistische ondersteuning aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking, of chronische/langdurige ziekte. Als onderdeel van KEC Atlent zien wij een meerwaarde in het samenwerken met (zorg)partners waarmee we gezamenlijk ons belangrijkste doel realiseren:

Wij zorgen ervoor dat ons handelen, ons onderwijs en onze ondersteuning de leerlingen toerust om zelfbewust hun plek in de maatschappij in te nemen. Wij zijn trots op onze leerlingen, hun ouders en de medewerkers, om het doorzettingsvermogen en de enorme kracht die zij laten zien. Ons motto is daarom ‘niet voor watjes’. Vanuit dit motto en onze drie kernwaarden werken wij aan het bereiken van ons belangrijkste doel.

Onze kernwaarden zijn: ambitieus, eigen-wijs en authentiek.

1

Ambitieus

2

Eigen-wijs

3

Authentiek

Welkom bij Tolbrug

Tolbrug is het revalidatiecentrum in de regio Noord-Oost Brabant, waar inwoners van ‘s-Hertogenbosch en omgeving terecht kunnen voor revalidatie behandeling.

Tolbrug Specialistische Revalidatie leert u omgaan met tijdelijke en/of blijvende beperkingen, zowel lichamelijk als cognitief (het vermogen te leren en te begrijpen).
Samen met u doen we er alles aan om uw dagelijks functioneren te verbeteren!

Welkom bij Cello

Orthopedagogisch Kindcentrum de Elzengaard, onderdeel van Cello (www.cello-zorg.nl), biedt ondersteuning aan kinderen met een verstandelijke beperking, en/of ontwikkelingsachterstand.

De Elzengaard bestaat uit meerdere locaties, in met name brede scholen. In het gebouw van Atlent is De Elzengaard gevestigd met een groep; groep oranje. De kinderen die naar groep Oranje gaan zijn kinderen met een ernstige meervoudige beperking.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Karin Brouwers (kbrouwers@cello-zorg.nl), manager van De Elzengaard.

Welkom bij SWZ

SWZ ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of (ernstig) meervoudige beperking en niet-aangeboren hersenletsel. In alle fasen en domeinen van hun leven, om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te kunnen doen.
SWZ biedt ambulante begeleiding, gezinsbegeleiding, logeren, dagbesteding, behandeling en wonen.

In Atlent biedt SWZ Zorg in de Klas voor leerlingen die dit nodig hebben en Buitenschoolse Opvang (BSO) op maandag t/m donderdag na schooltijd. Daarnaast biedt SWZ de mogelijkheid tot vakantieopvang in schoolvakantieweken, zaterdagopvang, een jongerenavond op vrijdagavond eenmaal per maand en een logeerweekend in Son eenmaal per maand.

Er worden bijzondere activiteiten gedaan die aansluiten bij de leeftijd en de kinderen krijgen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben.

Welkom bij Kindcentrum Hoge Vliert

Kindcentrum Hoge Vliert biedt als eerstelijns praktijk kinderfysiotherapie, kinderlogopedie en kinderergotherapie op school, voor kinderen die geen revalidatie indicatie (meer) hebben.

Heeft u vragen over uw kind op het gebied van motoriek, communicatie, spel, prikkelverwerking, eten en drinken en/of de zelfredzaamheid, dan kunt u contact met ons opnemen en denken we graag met u mee.