Loading...
home 2018-12-10T08:15:41+00:00

Kinderen groeien door hun omgeving

Atlent is er voor kinderen en jong-volwassenen in de leefijd van 0 tot 21 jaar met een lichamelijke en/of meervoudige beperking of langdurige ziekte. Mytylschool Gabriël, Tolbrug Specialistische Revalidatie, Cello, SWZ en kindcentrum Hoge Vliert werken nauw samen in het kinderexpertisecentrum. Uniek in Nederland!

Het kinderexpertisecentrum richt zich op de mogelijkheden die ieder kind heeft om zich lichamelijk, verstandelijk en op sociaal vlak zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Atlent biedt onderwijs, revalidatiezorg, dagbesteding, arbeidstoeleiding en opvang onder één dak. We doen er alles aan om kinderen en jong-volwassenen met een beperking mee te laten doen in de maatschappij.

Onze Partners

Mytylschool Gabriël is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

Een school die bruist van het leven en midden in een samenleving staat die continu aan verandering onderhevig is.

lees meer

Tolbrug is het revalidatiecentrum in de regio Noord-Oost Brabant, waar inwoners van ‘s-Hertogenbosch en omgeving terecht kunnen voor revalidatie behandeling.

lees meer

Cello biedt zorg en dienstverlening aan mensen met een beperking.

Jong en oud kunnen bij mij terecht voor wonen, werken en vrijetijdsbesteding.

lees meer

SWZ ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of (ernstig) meervoudige beperking en niet-aangeboren hersenletsel. In alle fasen en domeinen van hun leven, om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te kunnen doen.

lees meer

Kindcentrum Hoge Vliert biedt als eerstelijns praktijk kinderfysiotherapie, kinderlogopedie en kinderergotherapie op school, voor kinderen die geen revalidatie indicatie (meer) hebben.

lees meer